درباره ما

امروز با توجه  به پیشرفت تکنولوژی و هم چنین نیاز به خلاقیت و ایده نو در همه زمینه ها ما (گروهی از نخبگان ومخترعین جوان) جهت راهنمایی و آموزش این مسیر رشد به شما سرور گرامی اقدام به راه اندازی استارت آپی به نام انستیتو مخترعین ایران کردیم.

ما میتوانیم در تمام مسیر یک ایده جدید تا ثبت اختراع آن در کنار شما باشیم.(حتی اگر ایده ای جدید نداشتید!)

در حقیقت داشتن ثبت اختراع و مخترع شدن یک فرآیند قابل یادگیری هست که به کمک ما شما میتوانید خیلی ساده تر به ایده جدید برسید و آن را عملی کنید(ثبت اختراع برای شما) و از مزایای مخترع شدن استفاده نمایید.

مسیری که شما میتوانید طی کنید تا مخترع شوید در شکل زیر آمده است:
نمايش: ۲۰۷